شرکت پارسا آسپا صافی با نام بین المللی Aspa filter دارای گواهی های CE اروپا،FDA آمریکا و ISO می باشد.